ศาลพระพรหม  |  ศาลพระภูมิ  |  ศาลตา-ยาย

หิ้งพระ  |  ภาพผลงาน  |  ติดต่อเรา

ประวัติองค์กร

HOLYPLUS

ภาพผลงาน


ต้นแบบเจ้าแรกของประเทศ

ศักดิ์สิทธิ์ ประณีต สวยงาม ทันสมัย

กลมกลืนกับอาคารสมัยใหม่

ศาลพระภูมิ, ศาลพระภูมิดมเดิร์น, ศาลพระภูมิทันสมัย, ศาลพระภูมิสมัยใหม่, ศาลพระภูมิยุคใหม่, ขายศาล

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ, ศาลพระภูมิดมเดิร์น, ศาลพระภูมิทันสมัย, ศาลพระภูมิสมัยใหม่, ศาลพระภูมิยุคใหม่, ขายศาล

ศาลพระภูมิ  ศาลตา-ยาย

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ขายศาล

ศาลพระพรหม

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย

ศาลพระพรหม

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ศาลออกแบบพิเศษ

ศาลบริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด

อ.นครชัยศรี

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาลบริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด

อ.นครชัยศรี

ศาลพระภูมิ, ศาลพระภูมิดมเดิร์น, ศาลพระภูมิทันสมัย, ศาลพระภูมิสมัยใหม่, ศาลพระภูมิยุคใหม่, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาลอาคารตลาดหลักทรัพย์ 

ถ.รัชดาภิเษก

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาล FN Outlet สำนักงานใหญ่

ถ.พระราม 9

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ขายศาล

ศาลบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

ถ.ราชพฤกษ์

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาล The Jas Ramintra

ถ.รามอินทรา

ศาลพระพรหม, ศาลพระพรหมโมเดิร์น, ศาลพระพรหมทันสมัย, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาล The Jas Srinakarin

ถ.ศรีนครินทร์

ศาลพระภูมิ, ศาลพระภูมิดมเดิร์น, ศาลพระภูมิทันสมัย, ศาลพระภูมิสมัยใหม่, ศาลพระภูมิยุคใหม่, ศาลออกแบบพิเศษ, ขายศาล

ศาลบ้านคุณหญิง

อ.แม่กลอง

ซื้อศาลทุกรุ่น ออกแบบแท่นศาล ฟรี

โดยทีมงาน สถาปนิก

ศาลทุกรุ่นของ HOLYPLUS ได้รับ

"สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์"

รูปแบบศาลสงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย การลอกเลียนแบบ และการสนับสนุนของลอกเลียนแบบ

เป็นการกระทำผิดศีล 5  ทำให้ไม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ศาลพระพรหม  |  ศาลพระภูมิ  |  ศาลตา-ยาย

หิ้งพระ  |  ภาพผลงาน  |  ติดต่อเรา

ประวัติองค์กร