ศาลพระพรหม  |  ศาลพระภูมิ  |  ศาลตา-ยาย

หิ้งพระ  |  ภาพผลงาน  |  ติดต่อเรา

ประวัติองค์กร

HOLYPLUS

ประวัติองค์กร


ต้นแบบเจ้าแรกของประเทศ

ศักดิ์สิทธิ์ ประณีต สวยงาม ทันสมัย

กลมกลืนกับอาคารสมัยใหม่


HOLYPLUS  ผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิ, ศาลพระพรหม ฯลฯ

ภายใต้การจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนโฮลีพลัส  ในปี พ.ศ. 2552

 เมื่อกิจการเติบโตขึ้นจึงดำเนินกิจการในนาม 

บริษัท ศาลพระภูมิ จำกัด ในปีพ.ศ. 2553 

ด้วยประสบการณ์ทีมงานออกแบบ  ที่อยู่ในแวดวงสถาปัตยกรรม

ที่ผ่านการศึกษาทั้งใน  และต่างประเทศ ปฏิบัติงานอย่างดิ่งเดี่ยว 

ในงานสถาปัตยกรรมมาไม่น้อยกว่า 25 ปี ได้รับรางวัลออกแบบ

สถาปัตยกรรมดีเด่น (Gold Medal Award)  พระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยสามาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์  หลายครั้ง

ตลอดเวลาที่ผ่านมามักได้รับการร้องขอจากลูกค้า ให้ออกแบบ

ศาลบูชาที่กลมกลืนกับอาคารด้วยงบประมาณ  ไม่กี่หมื่นบาท

จนไปถึงหลายๆ ล้านบาท  พบว่างานออกแบบศาลต่างๆ

เป็นงานที่ท้าทาย  และสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกฝ่าย 

 เป็นงานที่สร้างความสุขและเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกชีวิต

เมื่อศาลพระภูมิรูปแบบเดิมที่มีมาไม่น้อยกว่า 60 ปีเเล้ว

ไม่สามารถตอบสนองกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ที่เเตกต่าง

จากคนทั่วไปในยุคปัจจุบัน  และต้องการศาลพระภูมิ ที่ร่วมสมัย

กลมกลืนกับอาคารปัจจุบัน


HOLYPLUS  จึงกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ที่สนองต่อชนกลุ่มนี้ด้วยราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย

ซื้อศาลทุกรุ่น ออกแบบแท่นศาล ฟรี

โดยทีมงาน สถาปนิก

ศาลทุกรุ่นของ HOLYPLUS ได้รับ

"สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์"

รูปแบบศาลสงวนสิทธิ์ทางกฏหมาย การลอกเลียนแบบ และการสนับสนุนของลอกเลียนแบบ

เป็นการกระทำผิดศีล 5  ทำให้ไม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ศาลพระพรหม  |  ศาลพระภูมิ  |  ศาลตา-ยาย

หิ้งพระ  |  ภาพผลงาน  |  ติดต่อเรา

ประวัติองค์กร